Test systems

Test systems

Production of tooling and test blocks which support the process of production of wire harnesses to ensure a high quality product.

In these systems we use the coding connectors - it depends on the execution of the socket, which corresponds to only a given connector. Connector sockets are provided with respective test needle adequately to the beam. After an appropriate sharing and mounting sockets on the table, employee breaks the beam correctly, do the appropriate connections and tests the beam. After the test is done beam is released.

Testing Blocks for electrical tests

Testing block is designed to test electrical connector. Cube is mounted in a block which is provided with appropriate tests. After closing latches followed by a test.

Examples of the cubes to which we make testing blocks and assembly units.


Testing  Blocks
Testing  Blocks
Testing  Blocks
Testing  Blocks
Testing  Blocks
Testing  Blocks

Blocks

Frezowanie
Testing block of electrovalve connection
Toczenie
Testing block of the water pump connection
Test systems
Mounting block seals cable
Systemy montażowe
Mounting block seals cable
Wyposażenie produkcji
Testing block LUMBERG connector
Test systems
Blok testujący złącze
Test systems
Blok testujący złącze LUMBERG
Test systems
Testing block the sensor cable
Test systems
Blok testujący złącze INARCA
Test systems
Testing block of proper installation
Test systems
Blok testujący złącze TYCO
Test systems
Testing Block of the driver's seat plug
Wyposażenie produkcji
Testing block of the mounting strip with LUMBERG connectors

Moduł montażowy opaski zaciskowej

Przeznaczony jest do montażu opaski zaciskowej na wiązce i jej detekcji. Opaska zaciskowa jest mocowana w module, następnie zostaje zaciśnięcia na wiązce kablowej. Specjalny czujnik optyczny wykrywa jej obecność i przesyła sygnał do jednostki sterującej. Po zakończonym procesie następuje automatyczne wypchnięcie zacisku.

Przykładowe opaski zaciskowe do których wykonujemy bloki detekcyjne i montażowe

opaski zaciskowe
opaski zaciskowe

Moduł montażowo-testujący konektora

Moduł wyposażony jest w blaszki kodowe, które pozwalają na test tylko konektora, który odpowiada kodowanym blaszkom. Konektor jest mocowany w gnieździe modułu. Następuje jego przytrzymanie przez zapadkę i wykonanie testu za pomocą igieł testowych. Po zakończeniu testu i innych aplikacji konektor zostaje automatycznie zwolniony

Przykładowe kostki do których wykonujemy bloki testowe, montażowe

bloki detekcyjne i montażowe

Copyright © PHU 3D PRO 2015